Prawo Harcerskie

 
„Prawo Harcerskie” 

1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego. 
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 
5. Harcerz postępuje po rycersku 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 
8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.